Særligt tilrettelagt uddannelse (STU )

Se billeder fra STU tur til Berlin
Se billeder fra STU tur til Berlin

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Kohinoor tilbyder hel eller delvis gennemførelse af den 3-årige uddannelse for unge med særlige behov, STU (LBK1031).  Undervisningen foregår i et spændende undervisningsmiljø med vægt på praktisk undervisning, personlig udvikling og boundervisning.

Kohinoor tilbyder samarbejde om:
•    Afklaringsforløb ( 12 uger )
•    3-årigt uddannelsesforløb

Kohinoor ligger i det idylliske Lejre med store grønne arealer rundt om. Kohinoor betyder lysende bjerg og er samtidig navnet på verdens største diamant. Skolen råder over 2000 m2. Vi har fodboldbaner, bålplads og adgang til sportshal.

Skolens værksteder:
Vores værksteder er:
–    Stylist og Wellness (frisør, kosmetiker, stylist, fodplejer, make-up artist)
–    Mad og Muffins (køkkenværksted)
–    Facility Service (diverse håndværk, servicering af de øvrige værksteder)
–    Mediedesign, Events og eSport (hjemmesider, social medie og spil)

I takt med at Kohinoor udvikler sig vil der komme nye spændende værksteder.

Det er ovennævnte værksteder, der danner rammen om den unges praktiske arbejde i uddannelsesforløbet. Den konkrete uddannelsesplan tilrettelægges i det første år i samarbejde med UU-vejleder, skolens vejleder, værkstedslæreren og den unge og dennes netværk.

Målet med STU-uddannelsen
Målet med STU-uddannelsen er at afdække og understøtte den unges ressourcer og interesser med henblik på at klare et selvstændigt voksenliv med arbejde, bolig, fritidsinteresser og venskaber. For nogle deltagere kan forløbet føre til forsættelse på ordinær ungdomsuddannelse.

Spiseordning
Kohinoor har en obligatorisk spiseordning, som alle deltagere og ansatte deltager i. Spiseordningen omfatter et sundt morgenbord og frokost, samt kaffe og te i pauserne.

Praktik
Praktik i virksomheder og institutioner er med til at give den unge arbejdserfaring og personlige kompetencer. Praktik vil foregå på 2. og 3. år.

Uddannelsesopbygning

Modul 1  (1. år)
–    Afklaringsforløb 12 uger
–    Afklaring af personlige kompetencer
–    Forslag til uddannelsesplan
–    Valg af uddannelsesretning
–    Medinddragelse af personer med særligt godt kendskab til den unge. (netværk, støttepersoner, UU-vejleder mv.)

Undervisningen indeholder værksteds- og arbejdsafklaring, praktisk og teoretisk undervisning og personlig vejledning og rådgivning.

Øvrige aktiviteter udover værkstedsundervisning er:

–    Almen undervisning
–    Ekskursioner
–    Samarbejdsøvelser
–    Samtale/vejledning/støtte
–    Sport og motion
–    Vejledning i sund kost og levevis
–    Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse
–    Boundervisning

Modul 2 og 3 (2. og 3. år)
Det videre forløb i den unges uddannelse planlægges i detaljer og justeres i løbet af uddannelsen i samarbejde med den unges UU-vejleder, forældre og den unge selv.

Alle STU-elever får tildelt en kontaktlærer/mentor, der vil følge den unge igennem uddannelsen, og yde den nødvendige støtte og vejledning samt kontakt til den unges netværk.

Link til uddannelsesguiden.

Kohinoor

Produktionsskolen i Lejre
Hovedvejen 10D, Glim
4000 Roskilde

Telefon: 60 158 150
Email: kontakt@kohinoor.nu

Følg Kohinoor på: