New Chapter
Fagområde: Målet med New Chapter er, at afdække og understøtte den unges ressourcer og interesser med henblik på, at klare et selvstændigt voksenliv med uddannelse, arbejde, bolig, fritidsinteresser og venskaber.

New Chapter er et op til 7 måneders forløb, som den unges kommune skal visitere til, da det fungerer som et forrevalideringsforløb før et ordinært produktionsskoleforløb.
De første 3 måneder er et individuelt forløb, hvor den unge gennem screening bliver afklaret i forhold til:
–    Støtte/kontakt person
–    Evt. behov for udredning hos psykolog/psykiater
–    Antal konfrontationstimer (Hvor mange timer kan eleven arbejde pr. dag)
–    Samarbejde med eksisterende kontaktpersoner/behandlingssteder
–    Forældrestøtte og ressourcer
–    Hjælpemidler (IT rygsæk, ordblindeundervisning mv.)

Faglige mål:
Den unge møder ved start sin egen personlige vejleder som vil være tilknyttet under hele forløbet og der udfærdiges uddannelsesplan/målsætning.
Den unge deltager i små hold, hvor der arbejdes med forståelse for personlig- og  arbejdshygiejne, og hvor der opnås konkrete kompetencer til personlig udvikling og faglige mål, der kan bruges i ordinære uddannelser.
Den unge opnår også sociale kompetencer både i forhold til oplevelser, spisesituationer, opgaveløsning m.v., og vil endvidere modtage boundervisning (rengøring, oprydning, tøjvask, kontakt til offentlige myndigheder og banker m.v.)

Faglige indhold:
Den unge får mulighed for at tilegne sig viden og kendskab til følgende:

– Møde stabilitet
– Socialt samvær
– Almen viden, blandt andet via ekskursioner
– Almen undervisning
– Boundervisning med henblik på at blive selvhjulpen i eget hjem
– Kendskab til sund mad, indkøb, budgetter og motion.
– Værksteds arbejde i forhold til interesse, mål og videre forløb som ordinær produktionsskole elev.
– Praktikforløb
– Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse

Den daglige undervisning:
Undervisning starter hver dag kl. 8.15 med fælles morgenmad og morgenmøde.
Kl. 11.30 / kl. 12.00 vil der dagligt være fælles frokost.
Dagen slutter kl.14.00.

Ekskursioner:
Den unge vil deltage i alle skolens daglige gøremål og indkøb i diverse dagligvarebutikker.

Endvidere vil der være ekskursioner af forskellig relevant karakter:

–    Kulturelle ture
–    Besøg hos offentlige institutioner og myndigheder
–    Besøg på skoler med forskellige grundforløb efter interesse.

Praktik:
Praktik vil være muligt efter de første 12 uger, og det vil være medvirkende til at give den unge arbejdserfaring og personlige kompetencer.

Økonomi:
I 1. til 3. måned, samt efterfølgende 4. – 7. måned, dækkes evt. skoleydelse af visiterende kommune.
Der udbetales skoleydelse fra Kohinoor såfremt den unge efterfølgende indskrives som ordinær produktionsskoledeltager.

Kohinoor

Produktionsskolen i Lejre
Hovedvejen 10D, Glim
4000 Roskilde

Telefon: 60 158 150
Email: kontakt@kohinoor.nu

Følg Kohinoor på: