Mediedesign, event og eSport

Faglige mål:

Kendskab til kommunikation ved brug af sociale medier, hjemmesider og spil.

Der tages udgangspunkt i deltagerens i forvejen store interesse for digitale medier, events og eSport. Heri findes drivkraften mod at se værdien af de opnåede kompetencer, og samtidig gøres deltageren bevidst om anvendelse af de opnåede færdigheder i en uddannelses- og arbejdsmæssig kontekst, herunder en grundlæggende forståelse for grundlæggende teorier og værktøjer.

Deltageren får mulighed for at arbejde med idéudvikling, tilrettelægning, markedsføring og styring af events, bl.a. indenfor eSport.

Deltageren lære om æstetik, interaktiv fortælleteknik, formsprog og design til skærm, samt kendskab til hvordan man tilpasser indholdet til målgruppen. Lære deltageren at arbejde sammen med et netværk af forskellige samarbejdspartnere og sikre at alt koordineres i henhold til indgået aftale.

Give deltageren så meget viden om fagområderne, at deltageren selvstændigt kan bedømme om uddannelse og/eller beskæftigelse indenfor området vil være en mulighed for pågældende.

Fagligt indhold:

 • Økonomi i forbindelse med events
 • Online avis, herunder artikler, layout og journalistiske opgaver ude af huset
 • Grundlæggende kommunikation.
 • Sociale medier, social spredning på internettet (viralisering) og etikette
 • Apps og databaser.
 • Kreativ ideudvikling og formidling via forskellige medier.
 • Udvikle, programmere og scripte websites
 • Hvorfor og hvordan begår mennesker sig på de sociale medier, samt hvordan påvirkes mennesker herpå.
 • Tværfaglig sammenkædning af eSport og eventskabelse.
 • Kommunikation, pædagogiske aktiviteter, strategisk tænkning, samarbejde, konstruktiv kritik, ledelse, stress håndtering og planlægning.
 • Teamwork
 • Kost og motion
 • Indblik i turneringssystemer og tidplaner
 • Planlægning og afvikling af lan-events, internt/eksternt
 • Kundebetjening

Tilrettelæggelse af arrangementer i daginstitutioner, folkeskoler, andre produktionsskoler og lokalsamfundet m.v.

Idéudvikling, tilrettelægning, markedsføring og styring af events, der ikke kun har eSports relationer.

Lære deltageren at fremstille og forberede alt lige fra bordpynt, diplomer, borddækning, præmie indkøb/overrækkelser.

Indgå aftaler om bestilling af materiale på skolens andre værksteder.

Lære deltageren at lave opsøgende arbejde i forbindelse med diverse events.

 

Forløb af kortere varighed, der afsluttes med en samlet opgave, f.eks. som 1 uge med kommunikation, 1 uge med samarbejde og 1 uge med planlægning. Det hele skal så sættes sammen i en opgave hvor der skal planlægges, kommunikeres og afvikles en opgave eller et event. Det kan være en trænings session der skal afvikles af andre elever på værkstedet. Derved arbejdes der konstant med de forskellige kompetencer og deltagerne vil være i et konstant stadie af udvikling og refleksion over deres beslutninger omkring opgaverne.

 

Ekskursioner:

Relevante ekskursioner indgår i undervisningen. Inspirationsmesser, eventbureau, gaming-events, konferencer, besøg på uddannelsesinstitutioner og lignende relevante ekskursioner, Uddannelsesinstitutioner, grafiske virksomheder, multimediefirmaer, trykkerier, reprovirksomheder, reklamebureauer, aviser, magasiner og

besøg hos samarbejdspartnere, m.v.

 

Praktik:

Virksomhedsforlagt undervisning. Eleven har mulighed for 4 ugers praktik pr. påbegyndt halvår. I den forbindelse undervises der i jobsøgning og udfærdigelse af CV.

 

Uddannelse:

Gennemgang af uddannelsernes opbygning med særlig vægt på vigtigheden af elevplads, kravene og vekslen mellem praktik og skole.

 

Værkstedets produktion:

Planlægning og afvikling af hjemmesider og diverse events på skolen. Dette både indenfor mediegrafiker og digitale medier, fysiske og online events, samt eSport, menogså Kohinoors tilbagevendende arrangementer, f.eks. åbent hus-arrangement, forældredag, deltagerarrangementer m.v.

 

Link til UG.dk

Eventkoordinator

2-årig HF

Gamecollege

HF E-Sport

Mediegrafiker

Digital-Media

Kohinoor

Produktionsskolen i Lejre
Hovedvejen 10D, Glim
4000 Roskilde

Telefon: 60 158 150
Email: kontakt@kohinoor.nu

Følg Kohinoor på: