Udslusningsstrategi

 

På Kohinoor arbejdes der til stadighed på, at deltagerne opnår deres mål om uddannelse og beskæftigelse. Ønsket er at være medvirkende til at regeringens mål om, at 95% af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse, opfyldes. Målet søges, med udgangspunkt i deltagerens forløbsplan, nået gennem de daglige opgaver på værkstedet. I fællesskab får deltageren og værkstedslederen en afklaring af realistiske erhvervs- og uddannelsesmuligheder og gennem motivation, konstruktiv feedback og udfordringer i tilpas mængde, udvikles og styrkes deltagerens kompetencer, hvilket medvirker til at deltageren får tillid til sig selv og uddannelsessystemet i øvrigt.

Kohinoor tilstræber, at alle deltagere der forlader skolen udsluses i overensstemmelse med forløbsplanen, og overgår til enten uddannelse, beskæftigelse eller andet relevant forløb, således ingen går direkte ud i ledighed. Kohinoor følger alle deltagerne i minimum 4 måneder efter endt forløb, herunder samler op på de der eventuelt måtte springe fra uddannelse eller mister deres arbejde. Det er også muligt for tidligere deltagere at få vejledning.

Kohinoor har i 2018 fastsat følgende mål for udslusning:

Uddannelse: 65%
Arbejde: 20%
Andet (f.eks. værnepligt): 10%
Ledighed: 5%

Kohinoor

Produktionsskolen i Lejre
Hovedvejen 10D, Glim
4000 Roskilde

Telefon: 60 158 150
Email: kontakt@kohinoor.nu

Følg Kohinoor på: