Samarbejdsaftaler

 

Som en del af et forløb på Kohinoor er der efter 3 måneder mulighed for at komme i et meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse. Formålet med kombinationsforløb er, at understøtte at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, herunder er afklaret omkring sit fremtidige uddannelsesvalg. Forløbene der har en varighed af min. 2 og max. 5 uger, foregår på en af de uddannelsesinstitutioner som Kohinoor har samarbejdsaftale med. Samarbejdsaftalerne er med til at sikre, at de nævnte skoler er medvirkende til, at regeringens målsætning om 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Du kan se aftalerne herunder.

Roskilde Tekniske Skole

Slagteriskolen/ZBC

Sosu Sjælland

NEXT

Viden Djurs

Kohinoor

Produktionsskolen i Lejre
Hovedvejen 10D, Glim
4000 Roskilde

Telefon: 60 158 150
Email: kontakt@kohinoor.nu

Følg Kohinoor på: