Mission
Inden for rammerne i beskrivelsen er den overordnede målsætning, at drive en produktionsskole, hvor der gives den nødvendige plads til den enkelte deltager, skabes trygge rammer og hvor deltagerne oplever en overvægt af succeser og sejre, der alt sammen er med til at (gen)opbygge tillid til uddannelsessystemet og sig selv. Kohinoor ønsker herudover at styrke deltagerens sociale, personlige og kulturelle kompetencer – et arbejde der er nødvendigt for, at skabe hele unge mennesker, der oplever et stigende pres fra omverden.
Det er endvidere skolens målsætning, at styrke deltagernes almene dannelse, som et vigtigt parameter for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet og i mange andre af livets forhold.
Herudover er det skolens målsætning, at styrke almene kundskaber inden for dansk og matematik, herunder fokus på eventuel ordblindhed.
Sidst, men ikke mindst, er det vores målsætning at skabe et uddannelsesmiljø med en tolerant omgangsform, hvor forskellige unge med forskellige baggrunde lærer at respektere og acceptere hinandens baggrunde og personlige udtryk.

Målsætningen opnås ved at tilbyde forskellige værksteder med relevante projekter og produktioner. Herudover skabes en god produktionsskole ved at have en inkluderende tankegang, have pædagogikken i højsædet, kvalificeret og ikke mindst engageret personale, tid til omsorg og forståelse for den enkelte deltagers situation. Samtidig skaber samarbejde og sparring med øvrige institutioner, lokale virksomheder og myndigheder (kommuner, UUV, jobcentre, SSP, kontaktpersoner, sagsbehandlere, misbrugs-konsulenter, psykologer, andre produktionsskoler, m.v.) mulighed for et godt og stort netværk og vidde rammer for deltagerne.

Det er gratis at gå på produktionsskole. Til gengæld får du skoleydelse for din deltagelse. Der er forskellige satser alt efter om du er over eller under 18, ligesom der skelnes mellem hjemme- og udeboende.

Hvis du er interesseret i at starte på KOHINOOR skal du kontakte din ungdomsunddannelsesvejleder (UUV). Sammen kan I finde ud af om du er i målgruppen og dermed få udfærdiget en målgruppevurdering, der er din ”adgangsbillet” til produktionsskolerne. Med en målgruppevurdering i hånden har du frit valg til at starte på den produktionsskole du synes har lige det du leder efter og synes er interessant. Du er altid meget velkommen til at kontakte os enten på Facebook eller vores andre kontaktmuligheder.

Selvom et produktionsskoleophold ikke er reelt kompetencegivende, vil du alligevel opnå mange forskellige faglige færdigheder og sociale kompetencer, som du vil kunne få gavn af i forbindelse med valg af arbejde og uddannelse og senere i dit voksenliv.

Kohinoor

Produktionsskolen i Lejre
Hovedvejen 10D, Glim
4000 Roskilde

Telefon: 60 158 150
Email: kontakt@kohinoor.nu

Følg Kohinoor på: