Formål
Produktionsskolers virksomhed tager udgangspunkt i bekendtgørelse af lov om produktionsskoler. Det er i lovens § 1, man finder produktionsskolernes formål. Formålet beskrives som følgende (uddrag):

* At tilbyde unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, et undervisningsforløb baseret på praktisk arbejde og produktion.

* Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende.

* Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

* Tilbuddet tilrettelægges med særligt henblik på, at deltagerne opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse.

Skolen fungerer som en afklaringsbase, hvor deltagerne tilbydes en kombination af praktisk produktion og teoretisk værkstedsundervisning. Undervisningsforløbet bliver tilrettelagt individuelt på baggrund af samtaler med deltageren, værkstedslærer og vejleder.

Forløbet kan i hovedreglen maksimalt vare et år.

Kohinoor

Produktionsskolen i Lejre
Hovedvejen 10D, Glim
4000 Roskilde

Telefon: 60 158 150
Email: kontakt@kohinoor.nu

Følg Kohinoor på: