Om Kohinoor

På Kohinoor vil du blive mødt af personale med stort engagement, der brænder for dig og de øvrige deltagere, og som sammen med dig ønsker at indgå i et bredt samarbejde med sfo’er, klubber, børnehaver, ældreforeninger og det lokale idræts-, uddannelses – og erhvervsliv. Vi skal sammen holde liv og glæde i bygningerne og er ved vores fælles tilstedeværelse med til at bygningerne og udendørsarealerne ikke forfalder, men bliver vedligeholdt i den ånd som kendetegner skolen nu. På Kohinoor finder du rammerne for en ny, anderledes og inkluderende produktionsskole, hvor der er plads til en individuel styrkelse af dine kompetencer, mens du får nye venner, indgår i et fællesskab med de øvrige deltagere og er med til at forme skolen og dit fremtidige uddannelses- og arbejdsliv.

Ideen til KOHINOOR opstod i februar 2011, hvor initiativgruppen, identisk med den daglige ledelse Shirley og Troels, i erkendelse af at have mere end 20 år tilbage på arbejdsmarkedet, besluttede sig for at starte en ny og anderledes produktionsskole. Der blev foretaget en del research, og i april 2011 blev der sendt en mail til Lejre Kommune indeholdende tanker og visioner for en produktionsskole i kommunen. Initiativgruppen blev kort tid efter inviteret til et møde med embedsmænd indenfor de relevante fagområder, og det blev besluttet, at der skulle udfærdiges en foreløbig virksomhedsplan indeholdende en mere præcis og deltaljeret beskrivelse af førnævnte tanker og visioner, beliggenhed og mange, mange andre ting. Efter at have fremsendt virksomhedsbeskrivelsen fulgte et længere sagsbehandlingsforløb, med flere møder og besigtigelse af forskellige beliggenheder. Det endte med, at Kommunalbestyrelsen i Lejre i november 2011 fandt plads til grundtilskuddet i budgettet for 2013.
Selvom vi gerne havde været i gang allerede i januar 2012 var der intet andet at gøre end at vente til den 26. november 2012, hvor en enig  kommunalbestyrelse for anden gang stemte for at yde grundtilskud, godkende vores vedtægter og bestyrelse, og dermed godkende KOHINOOR. Den 7. januar 2013 slog KOHINOOR dørene op for de første elever og den 15. marts 2013 afholdtes åbningsreception hvor Borgmester Mette Touborg klippede det røde bånd i overværelse af godt 300 personer, lokale, venner, bekendte, gamle og nye samarbejdspartnere.

KOHINOOR er navnet på et stort, flot sommerhus der ligger på en høj klit ved Henne Strand, og er  også navnet på en af verdens største diamanter, der er en del af det engelske kongehus’ kronjuveler. Da vi var blevet vilde med navnet og samtidigt fandt ud af at KOHINOOR betyder ”lysende bjerg” var der ingen tvivl om, at det skulle stedet skolen hedde. For os er der en meget fin symbolik i betydningen af ordet og formålet med skolen. Det lysende bjerg der hver dag tager i mod (uslebne) diamanter.

Kohinoor

Produktionsskolen i Lejre
Hovedvejen 10D, Glim
4000 Roskilde

Telefon: 60 158 150
Email: kontakt@kohinoor.nu

Følg Kohinoor på: